ד"ר שרית ברזילי בראיון לתוכנית "פותחים יום"

ד"ר שרית ברזילי בראיון על תוכנית סמ"ל

ד"ר שרית ברזילי בראיון עם השופטת דליה דורנר על תוכנית סמ"ל