ד"ר שרית ברזילי ואילאיל אלכסנדר בראיון לתוכנית "פותחים יום"

ד"ר שרית ברזילי בראיון לתוכנית "פותחים יום"

ד"ר שרית ברזילי בראיון על תוכנית סמ"ל

ד"ר שרית ברזילי בראיון עם השופטת דליה דורנר על תוכנית סמ"ל