"אני מודה לכם על שפניתם אליי כדי להמליץ על תכנית סמ"ל - לרכישה על-ידי משרד החינוך. בזאת ניתנה לי הזדמנות לקרוא את הספר המרתק והמקורי "סוד הסיפור המנצח" בהערכה ותוך שכנוע לגבי ייחודו ושימושיותו. ברוח זו, אני מקווה כי בהמלצתי אוכל לתרום להנחלתה של דרך פשוטה, משכנעת ובלתי-שגרתית שבאמצעותה יוכלו מורים, תלמידים ואחרים במערכת החינוך ובמערכות אחרות לתרום לקידומן של אוכלוסיות חסרות משאבים מסוגים שונים. ואכן, הטיעונים לגבי הרלבנטיות והחשיבות של חשיפת סיפורי הצלחה אישיים המסופרים בנוכחות אחרים, שכנעו אותי כי יש לכך תרומה רבה לעיצובו ולגילויו של העצמי החבוי ושל הטמון בו. וזאת, הן בעבור תרומה של השמעת סיפורי הצלחה של הזולת והן דרך גילוי סיפור ההצלחה האישי ברבים, אשר מאפשרת קידום כוח היצירה וחופש הבחירה דווקא של אנשים ואוכלוסיות שלא היו להם עד אז הזדמנויות לצאת מתקיעותם. הגילוי העצמי והטמון בו ניזון גם מקריאתם של סיפורים בספר של ד"ר ברזילאי כמו גם סיפורה של שופטת בית המשפט העליון לשעבר גב' דליה דורנר, עשוי לסייע להם לגבור על כשלי העבר ולעצב את אישיותם בהווה ולמען העתיד. לא זו בלבד, אלא שבפרקים האחרונים של הספר מובאים בצורה ברורה ובלשון "המכוונת לפעולה", כיצד ניתן למורים ולאחרים להוביל ולפתח למידה המקדמת אנשים בעזרת הסיפורים שלהם. אני מאוד מקווה וממליץ מקרב לב ותוך שיקול דעת, כי השיטה אשר משרתת כבר היום מערכות רבות ושונות, תוכל לתרום ולהמשיך ולתרום לקידומם של דורות של תלמידים הזקוקים לגורם שיקדם את המוביליות האישית והחברתית שלהם.
פרופ' יונה מ' רוזנפלד
חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית
"סיפורי חיים – חומר מצוי ונגיש לכול, שסופרים כמוני אוהבים לשאול מהם חומרים לספריהם – הופכים בספר החשוב והמיוחד הזה למורי דרך. שרית ברזילי, כמו מורה גדולה באמת, לא קובעת לנו כללים תבניתיים בנוסח "עשרים צעדים להצלחה" ואינה מתמקדת בחיטוט בחייהם של מצליחנים, אלא מראה לנו איך אחרים עשו זאת ומה אפשר ללמוד מהם. כמי שנחנה ביכולת ניתוח של חוקרת ובכשרון התבוננות של יוצרת, היא משכילה לנוע, ללא מסגרות כובלות, בין ספרות למחקר ולהגיש לנו את סוד הסיפור המנצח".
יוכי ברנדס
סופרת
"בספרה סוד הסיפור המנצח פותחת ד"ר שרית ברזילאי בפני הקורא העברי צוהר הן לסיפורי חיים של מצליחנים, שסיכוייהם להצלחה נראו קלושים, והן לסוגה מחקרית ואפילו טיפולית מיוחדת. המחברת אספה כמאה סיפורי חיים כאלה, אשר מקצתם מובאים בפנינו כאן – ברגישות ובכישרון ספרותי נדיר אצל חוקרים. לכל אישה ואיש סיפור חיים; חילוץ הסיפור המנצח עשוי במקרים מסוימים להיות הדרך הטיפולית להבטחת הצלחה בחיים השילוב שבין האופטימיות, הרגישות והנחישות המאפיינת את הספר ואת סיפוריו, הופך את הספר לקריאת חובה לכל אדם המבקש לבנות לעצמו סיפור מנצח, ובעיקר ליועצים, מחנכים ומטפלים המחפשים אחר דרכים לשחרור האחרים ממלתעות התנאים החברתיים המגבילים והמקפחים.
פרופ' חיים אדלר
חתן פרס ישראל לספרות