קורס חדש של סמ"ל הפונה לציבור הרחב.
לאחר הצלחה גורפת במוסדות חינוך אצל תלמידים וסגלי מורים, סמ"ל מציעה את הסדנאות המרתקות גם לציבור הרחב.
הזדמנות מעולה להצטרף ולחוות תהליך אישי מעמיק שיגרום גם לכם לבנות את הסיפור המנצח שלכם ולסרטט את הדרך אל ההגשמה של אותו סיפור.

קורס סמ"ל לציבור הרחב

קורס מנחי סמ"ל

קורס ההכשרה בשיטת סמ"ל נפתח אחת לשנה והוא תהליך למידה וישום ייחודי השוזר בחובו  למידה וחוויה, תיאוריה ופרקטיקה יישומית.
ההכשרה נשענת על  הנחת היסוד לפיה על כל משתתף לעבור בעצמו את תהליך סמ"ל, במהלך הקורס המרתק תלמדו גם איך להעביר את התהליך הנרטיבי הלאה למשתתפי סדנאות שתעבירו בעצמכם.

הקורס מיועד למספר מצומצם של משתתפים לאחר בדיקת התאמה, וההכשרה מתקיימת במתכונת המשלבת למידת הרעיונות ודרכי העבודה של הגישה הנרטיבית עם תרגולים חווייתיים.

סמ"ל לתלמידים

הקורס לתלמידים מתקיים כסדנא ומשלב בין עבודה פרטנית לעבודה קבוצתית הקורס מוביל ל:
 הגברת המודעות העצמית תוך התבוננות מעמיקה בדרך שבה אני בונה את סיפור חיי.
 העצמה עצמית ובניה מחדש של הסיפור תוך שימוש בכוח החברתי של הקבוצה .
גיבוש אוריינטצית עתיד להצלחה תוך התחקות אחר סיפורי היחלצות ממצוקה  והצלחה.

סמ"ל לשון

בשנה"ל התשע"ח תיושם תכנית סמ"ל במתכונת חדשה, ובמסגרתה תתקיים שזירה בין הפעלת התכנית לבין הוראת הלשון ופיתוח יכולת ההבעה בכתב במסגרת ה- 30% בגרות בלשון.

התכנית המוצעת אשר זכתה לברכתו של מר תומר בוזמן, המפמ"ר ללשון, עוסקת בפיתוח יכולת ההבעה בכתבת תוך שימוש בכתיבה חווייתית של סיפור החיים האישי ברוח שיטת סמ"ל.  בשיטה זו המורה מסייע לתלמיד להבין ולהבנות את סיפור חייו, תוך איתור נקודות העוצמה שבו, המשגת חלומותיו לעתיד לבוא וכתיבת סיפור ההצלחה  שלו. התוצר הסופי הוא כתיבת סיפור החיים, ביומן מסע ססגוני, עפ"י כללי המפמ"ר ללשון.  התכנית המוצעת נוסתה בהצלחה בכפר הנוער עיינות, והובילה לשיפור דרמטי במוטיבציה לכתיבה  בקשר שבין המורה לתלמיד ובהישגי התלמידים בלשון.

סמ"ל אנגלית

תוכנית סמ"ל אנגלית מיישמת את השיטה במסגרת לימודי האנגלית. התוכנית יוצרת שזירה בין הפן הרגשי לפן הפדגוגי; כאשר לימוד השפה האנגלית, יתקיים בשילוב תהליך שינוי שהתלמיד עובר בסמ"ל , הביטחון של התלמיד לנהל שיחה באנגלית , להעז, לטעות וללמוד יעלה.
תוכנית סמ"ל אנגלית תגביר את המוטיבציה של התלמידים ללימוד השפה האנגלית ותחזק את הזיקה הרגשית שלהם לשפה, באמצעות כתיבה חווייתית של סיפור החיים האישי באנגלית ברוח שיטת סמ"ל מהפרספקטיבה של הכוחות, העוצמות והחלומות.
התוצר הסופי יהיה -כתיבת סיפור החיים באנגלית ביומן מסע ייחודי שיהווה חלק מפרויקט ה- LOG בשלוש יחידות באנגלית . התוכנית תפתח בתלמידים את היכולת לדבר ולכתוב את סיפור חייהם בשפה האנגלית.

סמ"ל ערבית

תוכנית סמ"ל ערבית עוסקת בפיתוח יכולת ההבעה בכתב תוך שימוש בכתיבה חווייתית של סיפור החיים האישי ברוח שיטת סמ"ל. התוצר הסופי הוא כתיבת סיפור החיים ביומן מסע ייחודי המהווה חלק מההערכה החלופית, במסגרת ה- 30% בגרות בערבית .
מיישום התוכנית עולה כי היא מובילה לשיפור דרמטי במוטיבציה לכתיבה , בקשר שבין המורה לתלמיד ובהישגי התלמידים בלשון. תלמידים דיווחו כי הודות לכתיבה ביומן המסע הם זכו להכיר את הכוחות הטמונים בהם , התוודעו לחלומותיהם ויכולת ההבעה שלהם בכתב התרחבה באופן משמעותי. כמו כן התלמידים סיפרו כי האקלים הכיתתי השתפר דבר שתרם להגברת המוטיבציה ללמידה.
המפמר"ית לערבית, ד"ר ראויה בארבריה, אישרה כי התוכנית תהווה 66% מההערכה החלופית בבגרות בערבית .

הכשרה בתוכנית סמ"ל לאנשי ייעוץ, חינוך וטיפול 

 הכשרה לשימוש  בסיפור האישי ובסיפורי הצלחה ככלי בעבודה ייעוצית – חינוכית -חברתית.
אימוץ אסטרטגיות לבניה מחדש של  סיפור החיים לפי שיטת סמ"ל.