קורס מנחי סמ"ל

קורס ההכשרה בשיטת סמ"ל נפתח אחת לשנה והוא תהליך למידה וישום ייחודי השוזר בחובו  למידה וחוויה, תיאוריה ופרקטיקה יישומית.
ההכשרה נשענת על  הנחת היסוד לפיה על כל משתתף לעבור בעצמו את תהליך סמ"ל, במהלך הקורס המרתק תלמדו גם איך להעביר את התהליך הנרטיבי הלאה למשתתפי סדנאות שתעבירו בעצמכם.

הקורס מיועד למספר מצומצם של משתתפים לאחר בדיקת התאמה, וההכשרה מתקיימת במתכונת המשלבת למידת הרעיונות ודרכי העבודה של הגישה הנרטיבית עם תרגולים חווייתיים.

סמ"ל לתלמידים

הקורס לתלמידים מתקיים כסדנא ומשלב בין עבודה פרטנית לעבודה קבוצתית הקורס מוביל ל:
 הגברת המודעות העצמית תוך התבוננות מעמיקה בדרך שבה אני בונה את סיפור חיי.
 העצמה עצמית ובניה מחדש של הסיפור תוך שימוש בכוח החברתי של הקבוצה .
גיבוש אוריינטצית עתיד להצלחה תוך התחקות אחר סיפורי היחלצות ממצוקה  והצלחה.

סמ"ל לשון

בשנה"ל התשע"ח תיושם תכנית סמ"ל במתכונת חדשה, ובמסגרתה תתקיים שזירה בין הפעלת התכנית לבין הוראת הלשון ופיתוח יכולת ההבעה בכתב במסגרת ה- 30% בגרות בלשון.

התכנית המוצעת אשר זכתה לברכתו של מר תומר בוזמן, המפמ"ר ללשון, עוסקת בפיתוח יכולת ההבעה בכתבת תוך שימוש בכתיבה חווייתית של סיפור החיים האישי ברוח שיטת סמ"ל.  בשיטה זו המורה מסייע לתלמיד להבין ולהבנות את סיפור חייו, תוך איתור נקודות העוצמה שבו, המשגת חלומותיו לעתיד לבוא וכתיבת סיפור ההצלחה  שלו. התוצר הסופי הוא כתיבת סיפור החיים, ביומן מסע ססגוני, עפ"י כללי המפמ"ר ללשון.  התכנית המוצעת נוסתה בהצלחה בכפר הנוער עיינות, והובילה לשיפור דרמטי במוטיבציה לכתיבה  בקשר שבין המורה לתלמיד ובהישגי התלמידים בלשון.

סמ"ל תיאטרון

מי הבמאי של סיפור חיי? מסע אומנותי לגילוי הסיפור האישי של כל תלמיד.

בפרויקט המוצע : "מי הבמאי של סיפור חיי?" יעברו המשתתפים תהליך של  התבוננות בסיפור חייהם, הבנתו והבנייתו מחדש ברוח שיטת סמ"ל . בסיום התהליך יעלו התלמידים מופע אומנותי מגוון שבו הם יתנו קול ובמה לסיפור ההצלחה שנבנה בתוך התהליך.

התוכנית המוצעת תפעל בשלושה רבדים : הרגשי, הפדגוגי והאומנותי.

סיפורי ההצלחה של התלמידים, שיבנו במסגרת סדנת סמ"ל ויתועדו בתהליך הכתיבה של הסיפור האישי, יועבדו למופע אומנותי מגוון- מחול, שירה, משחק וקולנוע , שבמסגרתו התלמידים יציגו באופן אומנותי את סיפור ההצלחה שנבנה בתהליך.

מופע זה יוצג בקרב מורים ותלמידים ברשת החינוך של נעמת וברחבי הארץ כולה.

הכשרה בתוכנית סמ"ל לאנשי ייעוץ, חינוך וטיפול 

 הכשרה לשימוש  בסיפור האישי ובסיפורי הצלחה ככלי בעבודה ייעוצית – חינוכית -חברתית.
אימוץ אסטרטגיות לבניה מחדש של  סיפור החיים לפי שיטת סמ"ל.